diumenge, 1 de juny del 2014

pd 106

PRESÈNCIA 16 de novembre de 1997
MARTA HARNECKER
Pau Lanao / Carme Vinyoles

..."A les grans propostes de la Revolució Francesa, la fraternitat, la igualtat i la llibertat, caldria afegir-hi l'austeritat, no com un exercici d'ascetisme religiós, sinó com una reflexió sobre la incidència del consumisme...
...
...davant de la nova conjuntura mundial l'esquerra que ha de començar per reconèixer que pateix crisi de militància; que s'enfronta a importants canvis culturals relacionats amb un consumisme omnipresent com a moda però també com a ideologia; que en la batalla no té els grans mitjans de comunicació del seu costat; i que el capitalisme posseeix prou força per recuperar-se de les seves crisis....
...
...si un treballa vuit hores per satisfer les seves necessitats, i unes altres vuit per tenir el cotxe més aparatós, els últims models d'electrodomèstics o la segona residència, no té ni temps de viure, i encara menys de participar en accions col·lectives...
...
...l'esquerra, si es vol comunicar amb el poble, ha de dominar el llenguatge audiovisual...i ha de saber engrescar la militància al voltant d'un projecte de societat, un programa concret, i no per mitjà de definicions teòriques. La seva pràctica s'ha de basar en la transparència, l'honestedat i la crítica..."

pd 105

EL PUNT / Dimecres, 22 d'octubre de 1997
"L'ANTROPOCENTRISME ÉS LA GRAN MALALTIA" (Leonardo Boff)
Imma Merino

El cristianisme és la creença que finalment es farà justícia a la terra: "Qui farà justícia amb aquells que van patir injustícies en el passat? Això només serà possible si ressusciten. I això no és a l'abast de l'home"...
...
"L'espiritualitat, en tant que oposa la vida a la mort, té una dimensió política. Representa lluitar contra un sistema que manté uns mecanismes de mort per tal de conservar uns privilegis. Cal lluitar per tal que tothom tingui unes condicions de vida dignes, sense les quals l'ésser humà no és humà...Si no hi ha aquesta acció , l'espiritualitat no és completa."
...
" Els estat socialistes no van entendre que l'ésser humà no es redueix a unes necessitats que han de ser ateses...també és creació, espiritualitat, bellesa, rebel·lió..."
...
...El Che va mantenir una cosa molt difícil en un revolucionari armat: " Mai no va oblidar que cal lluitar sense perdre la tendresa..."