dimarts, 2 de juny del 2015

pd 422

EL PUNT / Dijous, 29 de novembre del 2007
EL MIRALL ANGLÈS
Xavier Díez

"Educació, educació, educació" (discurs de Tony Blair 1997) ... Dins el "pack" discursiu hi havia una sofisticada retòrica, com ara "competències", "avaluació", o "excel·lència" que substituïen els vells valors republicans de "llibertat, democràcia, igualtat, o cohesió". Passada una dècada... les tècniques de gestió emprades per les autoritats educatives han aconseguit una privatització encoberta del sistema...
La pressió avaluadora sobre el professorat va aconseguir els efectes contraris als que afirmava defensar. Els docents més competents, els més qualificats i amb experiència, cansats de veure qüestionada la seva figura, van fugir del sistema, buscant sortides professionals més ben valorades...

(També a Catalunya...) L'escola ha deixat de representar un espai neutre per esdevenir una arma electoral, sotmesa des de fa uns anys a les ocurrències dels partits... s'exagera la situació de l'educació per tal de presentar-se con a salvador, i a continuació s'imposa una agenda oculta que tracta de posar fi a l'escola igualitària i cohesionadora, de posar sota sospita un professorat infinitament més ben format que alguns membres del govern...