dissabte, 25 d’abril del 2015

pd 385

EL PUNT / Dimecres, 11 de desembre de 1997
ACCEPTEM I CALLEM... O ACOLLIM I INTEGREM
Marc Vidal i Pou

... és evident que els fills i les filles d'aquestes famílies que han vingut a treballar aquí i s'hi han instal·lat han de rebre l'escolarització que rep qualsevol altre ciutadà. 
Però, quin ha de ser el preu d'aquesta escolarització? On es troba la difuminada línia que separa el respecte pels costums i formes de vida dels nouvinguts i l'acceptació de les normes de convivència del país d'adopció? Ara com ara, malgrat que sovint no ens agradi, el preu i la línia passen per l'acatament ales lleis d'aquest país...
...
Naturalment, l'administració educativa no pot tenir actuacions d'estruç... L'administració educativa ha de ser la garantia del compliment igualitari de les normes que tenim escrites. Només així el professorat podrà veure's amb cor d'abordar les integracions difícils per la via dels convenciment, amb tacte i mà esquerra.
...
És des del coneixement de la diversitat d'on pot néixer el respecte per la diferència. I és amb el tracte igualitari davant la norma d'on por néixer l'acceptació de la diversitat.