dimarts, 6 de juliol del 2021

LliVre 4 Poesia Forestal

  Poema amb esmena (fragment)

"El faig és gòtic com l'avet",
recita en Guerau de Liost
l'honorat poeta del Montseny.

Nosaltres matisem:
que és més romànic, tanmateix.
Vesteix nuesa hivernal,
en primavera, fullatge transparent,
i a la tardor, coure rogent.

Segueix el de Liost (Liors)
"on l'esquirol hi penja el niu"
això el poeta ens diu.
L'evidència científica
al poeta desdiu:
mai al faig
l'esquirol hi fa niu.
És amb liró la confusió,
aquest s'hi ajoca en hivernada
als branquillons de la capçada.
...
Martí Boada

pd 2216 Dante censurat

(arafa...)
... una rara edició del segle XVII de la Commedia, de Dante, força valuosa... tenia una particularitat: havia estat censurada per un membre de la Santa Inquisició...
Entre els passatges que havien quedat ratllats amb tinta negra hi apareixia el següent, relatiu a una tomba: “Anastasio Papa guardo, / lo qual trasse Fotin de la via dritta ” (“Guardo el papa Anastasi, a qui Fotí va desviar del bon camí”), Infern XI, 8-9.
També de l'Infern, el llarg passatge XIX, 106-116, que fa referència a l’evangelista Joan i el seu Apocalipsi, i remet a la decadència de l'Església en temps de Dante (el traduïm): “De vosaltres va parlar l'evangelista quan va veure sobre l’aigua la puta fornicant amb reis; era aquella que tenia set caps i deu banyes, que van senyorejar la seva vida mentre el seu marit n’apreciava la virtut. El vostre déu és l’or i la riquesa. En què sou diferents dels idòlatres, perquè n’adoreu un centenar i no un de sol? Quants de mals va causar, ai, Constantí, no la teva conversió fidel, sinó el dot que va enriquir el primer dels pares!” (la famosa donació de Constantí al papa Silvestre)... I també aquests versos de Paradís IX, encara més crítics amb l'Església que els esmentats: “A això es dediquen el Papa i els cardenals (a menystenir els Evangelis), sense pensar ni un moment en Natzaret, on l'àngel Gabriel va obrir les ales...” 
De tot plegat es desprenen diverses coses: l'Edat Mitjana cristiana no va ser gens procliu a la lectura de la Bíblia -la lectura de la qual fins i tot es va arribar a prohibir-, els inquisidors espanyols van ser d'una eficàcia contumaç i Dante continua sent, encara avui, d'una mordacitat inigualable.
Jordi Llovet 19.9.2020