dilluns, 29 de setembre del 2014

pd 198

TRIUNFO (?) núm. 699, 19 de juny de 1976
LA POLÍTICA ES LAICA
Cristianos por el socialismo

... la llibertat dels cristians per escollir en consciència l'organització política i sindical que creguin més correcta; ... la incapacitat de l'Església institucional per assumir el caràcter laic i secularitzat de la política; ... la no incompatibilitat entre ser cristià i la militància marxista...

... (en referència als documents de la XVII Assemblea de l'Episcopat català) en el que "es pretén desacreditar teològicament qualsevol alternativa marxista"...