dimarts, 21 de juliol del 2015

pd 470

AVUI dimecres, 15 de juny de 1988
LA VAGA NO HA TRANSVASAT NENS DE L'ESCOLA PÚBLICA A LA PRIVADA
Joan Armengol

La vaga de mestres de l'ensenyament públic, que ha durat tres mesos i amenaça de continuar el curs que veno ha influït en els pares per treure els seus fills de les escoles de l'Estat i portar-los a les privades.
Les dades oficials de matriculació de pre-escolar i EGB a Catalunya indiquen que el nombre d'alumnes a les escoles públiques serà molt similar als anys anteriors i només baixarà lleugerament a causa de la davallada en els índex de natalitat. Les autoritats educatives catalanes tampoc han detectat cap transvasament de nois d'instituts de batxillerat a centres privats.
...
Aquestes afirmacions contrasten amb els comentaris (especulacions) de mestres, pares i patronals de l'ensenyament privat sorgides durant els últims dies de la vaga de professors...