dijous, 13 de novembre del 2014

pd 234

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA, diumenge 7 de juliol de 1974
LA CREATIVITAT DEL NEN A L'ESCOLA (i 2)
Lluisa Jover Armengol

... 
En aquestes tres vies, per les que s'intenta desenvolupar la capacitat creadora del nen, que són l'expressió plàstica, musical i dinàmica... s'afavoreix l'espontaneïtat, es motiva l'atenció, la capacitat de percepció i d'observació. També es desenvolupa la motricitat, el sentit del ritme i del moviment, l'habilitat manual, etcètera. El nen es va sensibilitzant davant fets, imatges i sensacions amb una actitud activa d'anàlisi i crítica...
És important recalcar que l'interès no ha de centrar-se ne les obres o els resultats de les experiències, sinó en el procés de treball. Cada nen s'enriqueix amb la seva experiència personal i la que fa amb el seu grup. És llavors quan crea i es comunica. La tècnica és un medi per a obtenir uns objectius pedagògics adients a cada pas, però mai com un fi en sí mateix.