dijous, 2 d’abril del 2020

pd 1787 Lluita i contemplació

(1974...?)
... innumerables joves no accepten ser tractats amb el raser superficial i quantitatiu de la societat de consum. En front d'un occident que després del 1945 sols ha vist la salvació en una maquinària econòmica a ple rendiment, amb la qual cosa la persona ha quedat degradada al nivell de consumidor frenètic, els joves presents o representats a Taizé han pronunciat un NO rotund i clar: NO a llur manipulació econòmica , NO a aquesta societat occidental que ha caigut tan baix, NO a la superficialitat dels ideals gallinacis de l'utilitari, la rentadora elèctrica i les escapades a Perpinyà... en nosaltres (diuen) hi ha unes exigències de profunditat que no tenen res a veure amb el consum, i que són desestimades pels consells d'administració, però que són l'única cosa que dona sentit a l'existència...
... aquesta podria ser una conseqüència important: qualsevol postura de dissentiment amb la sufocant societat actual, qualsevol reivindicació d'una societat nova, més humana i igualitària, hauria de començar per aquest primer pas: no tan sols guanyar-se la vida amb el propi treball (que no està renyit amb l'estudi, ni tan sols l'universitari) sinó a més a més obligar-se a no consumir o gastar més del que un mateix és capaç de guanyar. Això seria el començament d'una nova societat, més justa que la que ens ha portat aquesta era del consum...
J.P.