dissabte, 20 de setembre del 2014

pd 189

INFORMA, març 2002
SÓC RACISTA, JO?
Marc Vidal

... la creació de prejudicis i discriminacions en els processos d'identificació de grup. Diuen que això funciona d'aquesta manera: mentre els grups establerts de persones anem elaborant una identitat social i creem un "nosaltres" cada vegada més fort i amb atributs positius, inventarem sempre una categoria per a "ells i elles" cada vegada més diferent i carregada d'atributs negatius...
...
..... És necessari que els processos de creació d'identitat - nacional o no -, s'encaminin no tant a marcar els trets diferencials del grup humà, sinó a considerar aquest com a una comunitat de persones en permanent exercici pràctic de democràcia per aconseguir una igualtat real de drets i de deures socials, polítics, econòmics i cívics. L'exclusió, - socials o econòmica - està a l'origen dels mals que pateixen tant els immigrants com els no immigrants. En aquest sentit, l'exclusió és el contrari que la integració però també el contrari que la democràcia.