dilluns, 17 de novembre del 2014

pd 237

TRIUNFO, ...... 197?
"¿POR QUE JUEGAN LOS NIÑOS?"
Luz Florinda Pérez

... l'estudi del ¿per què? del joc és relativament modern... 
Les primeres teories sistematitzades sobre el joc es varen formular a mitjans del segle XIX, i tenien un caire evolucionista. Una primera resposta a aquest ¿per què?, potser força ingènua, fou que el joc serveix per recuperar forces..., com un descans, un reposar forces...
... Hi ha diverses teories psicològiques ... existeix unanimitat en una cosa: per mitjà del joc, el nen s'apodera i s'acomoda al món que l'envolta, sense proposar-s'ho intencionadament. A través, per exemple - arguments pacifistes al marge - dels jocs bèl·lics, el nen busca una excusa que aculli una sèrie de moviments bruscs i de desplaçament que altrament la societat no li permet...
...
Des del seu naixement, el nen juga sense buscar una finalitat extrínseca al propi joc....