dimecres, 29 d’abril del 2015

pd 389

AVUI (?) abril de 1999 
EL CALVARI D'ESTUDIAR (i 2)
Francesc Candel

(continuació..)
... el fet d'estudiar s'ha convertit en una obsessió per als pares i en un calvari per als fills... No s'estudia, es memoritza; es busca l'aprovat i el títol i no la saviesa... Un noi d'avui en dia no deixa pràcticament d'estudiar de valent durant tota la seva infància, adolescència i joventut. Els estudis universitaris són per als savis i els de formació professional per als rucs, així es creu, tot i que avui facin falta més oficials (gent d'ofici) que llicenciats (gent de carrera)...
... tenir una carrera no serveix per exercir-la, sinó per treballar eventualment en una altra cosa. El que passa és que ara per ara, sense títol d'alguna cosa, és difícil obrir-se pas en el camp professional, ja que és el primer que et demanen: titularitat. Tampoc ets ningú en la societat si no tens un enfilall de títols, càrrecs i especialitats que decorin la teva targeta de visita...