dimarts, 3 de febrer del 2015

pd 309

EL PUNT / Diumenge, 20 de març de 1988
AQUESTS MESTRES QUE FAN VAGA
Joan Ferrerós

... Els tòpics... El sou... Les vacances... Les hores de classe. Que no són l'horari laboral de l'ensenyant... una hora de classe no és una première, ni una estrena, però sí una actuació, un - que em perdonin els mestres - un show. No té res a  veure una hora de la majoria de feines amb una hora de classe durant la qual cal sostenir l'atenció, la tensió, la gravitació de trenta o quaranta persones; conec alguns docents joves, dotats de bona forma física, de cordes vocals temperades, farcits de coneixements i amb el difícilment comprensible do de la disciplina espontània que, després de quatre hores seguides de classe, estan desencaixats, lívids...

pd 308


EL PUNT / Dijous, 2 de desembre de 1993
LA FEIXA DE BAIX
David Pujol i Fabrellas

... la renovació de l'ensenyament sempre s'ha portat a terme des de la base i gairebé mai des de les altes instàncies educatives... Les experiències renovadores sempre han partit d'un mestre o d'un grup de mestres que han assajat pel seu compte noves metodologies, que han creat nous materials per iniciativa pròpia o que s'han aplegat espontàniament per portar a terme qualsevol innovació en l'àmbit educatiu... la renovació queda en mans de mestres volenterosos que, esmerçant temps i esforç, tiren endavant l'escola.
L'èxit de qualsevol reforma de l'ensenyament depèn molt dels mestres... Cal incentivar efectivament els mestres a sortir de l'aula, a organitzar convivències escolars, a preparar visites pedagògiques, a crear nous materials adequats als alumnes i a l'entorn... En definitiva, a renovar-se. Resumint: si reguem bé la feixa de baix, la collita està assegurada.