dilluns, 22 de desembre del 2014

pd 269

AVUI ? -- juny de 1996
L'ASSIGNATURA DE RELIGIÓ EN LA SOCIETAT LAICA
Sebastià Benet Membre de Justícia i Pau

... els seus mateixos principis (del secularisme) tenen un indefugible orígen cristià. La llibertat, la igualtat i la fraternitat no les va inventar la Revolució Francesa. I la solidaritat, o sigui l'amor entre tots els homes, és el primer principi evangèlic...

... tant les escoles laiques com les religioses haurien d'ensenyar obligatòriament història de les religions i el seu paper en la formació de les cultures. En canvi, la catequesi hauria de ser assumida per les comunitats cristianes i per les famílies. És injustificable que en nom de la secularització s'hagi privat a la majoria dels joves de conèixer fets històrics de transcendència cultural. D'altra banda, l'Església hauria de reconèixer que l'adoctrinament forçat que s'ha practicat a vegades a les escoles no ha contribuït pas gens a difondre els valors evangèlics a la societat.