divendres, 30 d’abril del 2021

pd 2151 Reconstruir sobre la runa

(arafa...)
... ¿Reconstruir sobre quina runa? Sobre la runa de la polis i la política. Perquè són aquests dos bressols de la civilització els que han quedat enrunats quan hem deixat que ens manés una economia global regida per l’interès privat... Voler que els que votes manin -i no siguin manats per uns mercats que no votes-és una pulsió democràtica...
No es pot reconstruir la política sense reconstruir les polis, és a dir, les comunitats. El ressentiment i els prejudicis són fills de l’aïllament social: d’uns sub-urbis que tenen com a única religió el consum i com a única política anar a la seva... Caldria que cada poble i barri urbanitzés i socialitzés la geografia física i humana que conté; i intentés fer-hi complir les lleis que, teòricament, ens obliguen a tots...
No ens descohesiona tant la desigualtat com el fet d'estar junts ignorant-nos. Només passant del viure a prop al conviure estarem en condicions de tancar la gran fractura social que ara obre el covid... Perquè només les comunitats poden gestionar la solidaritat posant els drets al costat dels deures.
Albert Pla Nualart 31.5.2020