dimecres, 11 de febrer del 2015

pd 316

AVUI ? 11 de febrer de 1986
UN DECRET ESTABLEIX QUE ELS MESTRES HAN DE SABER CATALÀ
......?

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat va fer públic ahir un decret que estableix la necessitat del coneixement de la llengua i la cultura catalanes per part dels mestres de pre-escolar i EGB que vulguin treballar en les escoles públiques de Catalunya. Aquest decret preveu que tots els mestres que s'incorporin a Catalunya hauran de conèixer la llengua i la cultura catalanes i hauran de supera un examen, després de fer uns cursos, en què acreditin uns coneixements mínims.