dimarts, 7 d’abril del 2015

pd 369

EL PUNT/ Diumenge, 7 d'agost de 1994
L'ANGOIXA I LA DEPRESSIÓ SÓN LA SEGONA CAUSA DE BAIXA DELS DOCENTS
Núria Astorch

...
Els factors desencadenants són múltiples i variables en cada cas. "En primer lloc tenim que la persona que es fa ensenyant és perquè té interès pels altres i, per tant, més sensibilitat. Després, treballar amb mainada és espantosament difícil perquè no tots els nens tenen interès per aprendre. També s'han de tenir en compte les relacions amb els pares... Un altre aspecte és que els docents treballen en una macroempresa, el Departament d'Ensenyament, en la qual les relacions entre els caps i els treballadors no són ni gaire cordials, ni gaire humanitzades. A més, actualment la tasca de l'ensenyant està poc valorada socialment. Cap mestre no presumeix de ser-ho" (Ramon Noguera)