dimarts, 30 de juny del 2015

pd 449

TRIUNFO, núm. 629 del 19/10/1974 pàgs. 30 a 35
"EL CREPÚSCULO DE LOS PADRES"
Jean Francis Held

Ha arribat una nova època: els fills han superat el vell conflicte de les generacions. Ja no s'oposen als pares: els ignoren. És la fi del pare-model...

Sota l'aparença trivial de drama domèstic sense cap importància, la ruptura entre pares i fills destrueix tota continuïtat, talla el fil entre el passat i el futur...

La família és més un gresol de relacions afectives que una cèl·lula d'interessos econòmics, forçosament cada cop més fràgils, donat que el pare és cada cop menys present i per tant és menys percebut materialment i simbòlicament..

Segons Margaret Mead (Le fossé des generations, Denöel) els joves ja no tenen en compte els seus pares per dominar el futur, són immigrants del temps, projectats de sobte en una nova època. Estan més nus i desvalguts que un jueu de Besaràbia abandonat a Chicago... però "Cal educar amb alegria a fills desconeguts per a un món desconegut".