dilluns, 12 d’octubre del 2015

pd 540

EL PERIÓDICO  dissabte, 7 de setembre del 2002
SUSPENSOS PER AVORRIMENT
Antonio M. Yagüe

La falta d'interès i el tedi són les principals raons del fracàs escolar, segons una enquesta entre estudiants. 
Una gran diferència entre rics i pobres... El fracàs escolar és més gran a les autonomies amb un nivell de renda menor: " El fracàs obre una bretxa cada cop més gran en la societat. Una quarta part, els més pobres, n'acumulen gairebé les tres quartes parts. Les administracions hi haurien d'abocar esforços" (Álvaro Marchesi)
"Queda molt per fer en millores de programes, augment d'ajudes i suport social" (Hernández Gil)
Només la quarta part (dels estudiants entrevistats) diu que és positiu repetir. La gran majoria no creu que una repetició de curs en el moment adequat l'hagués ajudat en els seus estudis.
Els contraris a aquest mecanisme estimen més important el suport pedagògic, el canvi en els mètodes d'ensenyament i l'atenció diferenciada als alumnes.