divendres, 10 d’octubre del 2014

pd 208

? ... 197.?
CULTURA OBRERA
Francesc Candel

El sindicalisme va crear centres culturals: escoles, ateneus, orfeons, biblioteques... Es fa això ara? Si no es fa, quines en són les causes?... Contra la cultura acadèmica, la cultura popular. Existeix aquesta última cultura? Els mitjans de comunicació no imposen una cultura de masses diferent del que entenem per cultura tradicional? Existeix una cultura obrera? És el mateix cultura popular que obrera?... Com afecta la manera moderna de viure les coses tradicionals? Ens referim a la discoteca, el rock, el punk, etcètera. L'afecta només com a forma de diversió? No estem arribant a la desaparició de la cultura com a element  configurador de la personalitat i d'una manera d'entendre la vida i la societat?