divendres, 26 de setembre del 2014

pd 195

EL PUNT 1 de juliol de 2002
IMMIGRACIÓ I DIVERSITAT LINGÜÍSTICA
Carme Forcadell Lluís

La immigració a Catalunya no és un fenomen nou, fa molt de temps que acollim immigrants, sobretot, procedents del territori espanyol, amb una llengua i una cultura diferents que, per raons històriques, econòmiques i polítiques s'han anat establint a Catalunya. Alguns s'han integrat plenament, uns altres estan en procés d'integració i n'hi ha que no ho han fet, bé perquè no han trobat les condicions necessàries per poder-ho fer, bé perquè no ho han considerat necessari.
...
Potser no podrem aconseguir que els immigrants estimin el país i la cultura que els acull, que seria l'ideal, però sí que hem de fer que la respectin. Per això cal distingir allò que és essencial i constituent de la nostra cultura i allò que no ho és i, si bé podem acceptar algunes renúncies pel bé de la convivència i de la cohesió social, no podem acceptar cap renúncia pel que fa a la llengua i a la cultura, ni a la igualtat de sexes, ni a la separació d'escola i religió, etcètera. En resum no podem renunciar als valors democràtics de la nostra societat en favor de la integració de cap col·lectiu.
Tots els ciutadans tenen drets i deures i un d'aquests deures és respectar els principis democràtics que regeixen la convivència entre els pobles i la igualtat de les persones sense distinció... no conec cap poble que per afavorir la integració hagi renunciat a la seva llengua i la seva cultura o no hagi volgut integrar a través de la seva llengua i la seva cultura.