dilluns, 4 de maig del 2015

pd 393

? 27 de febrer de 1997
ELS FETILLERS, LA REFORMA I LA BRÚIXOLA
Víctor Sánchez Santaló

... La societat fa recaure sobre les espatlles de la institució escolar més i més aspiracions. Facilitar l'accés a un munt de coneixements, que creix i creix, ja no és prou. Ara cal educar ciutadans vertebrats dins la societat, combatre les lacres socials, preparar pel món del treball en un sistema productiu variat i inestable, normalitzar lingüísticamentgarantir la personalitat completa de l'escolar, la seva autonomia i independència i el seu benestar personal...
...
... (mentre que) La desigualtat augmenta al mateix ritme que la desorientació. Els valors del consumisme són sobirans, el bé comú sembla que s'aconsegueix cercant el benefici egoista amb el mínim esforç...
...
Els ensenyants hem de tenir present que la lluita per la descongelació salarial ha d'anar unida a la renovació del nostre servei públic... Ens calen equips directius rigorosos que no facin concessions a les reaccions a la defensiva, corporativistes, i que impulsin projectes de centre engrescadors. Necessitem models organitzatius que potenciïn el treball en equip i la participació... Tot això és condició necessària però no suficient. Com que falten recursos s'han de reivindicar i això només és possible si enfortim les organitzacions sindicals i de renovació pedagògica...