dimarts, 14 de juny del 2016

pd 763

TRIUNFO núm. 827 - 2 de desembre de 1978
POST-MAOISME (1)
Eduardo Haro Tecglen

...
Sembla que l'acceleració històrica a que està sotmesa la Xina, la urgència que el canvi polític no deixi espai per reaccions, ha recomanat que ja comenci la "desmaotització"...
... el dubte sobre el nom de Mao. Fins ara, es pretenia continuar i accelerar l'evolució de la Xina conservant la santedat maoista...
La politització de la immensa població xinesa s'ha fet, durant molts anys, dintre d'un sistema de veritats úniques, fins extrems inconcebibles. Però alhora en el sentit totalitari clàssic de la submissió al poder central, com a font necessària de tot el bé i com  a fet indiscutible. Podria ser que el canvi de les veritats úniques per altres veritats úniques pogués ocasionar seriosos trastorns, importants confusions. Però podria també ser que el sentit de submissió al poder predominés, i l'acceptació de les noves veritats es fes sense alteracions notables de l'ordre i de la moral en la immensitat de la República...