dimecres, 25 de maig del 2022

pd 2465 La propera batalla de la llengua

(arafa<d'1any)

... en l'última dècada els factors demogràfics, econòmics i socioculturals han evidenciat les dificultats a què s'enfronta la nostra llengua. Per no parlar de l’hostilitat manifesta de l'estat que -teòricament- l’hauria de protegir. El català necessita urgentment eines per sobreviure...El que depèn de nosaltres és l’ús efectiu de l'idioma. Viure en català. Premiar comerços i empreses que cuidin el català. Parlar-lo sempre, amb tota naturalitat, sense emprenyar-se però sense cedir; resistint l'instint atàvic de canviar d'idioma en entorns bilingües, i rebutjant les protestes dels defensors d'un fals bilingüisme. També és important consumir cultura i continguts en català. A ningú se li escapa que la gran batalla cultural i lingüística dels nostres dies té lloc en l'àmbit audiovisual... Ens cal la protecció d’una quota perquè la dictadura del mercat no ens engoleixi, però això no servirà de res si no som capaços de produir continguts de qualitat, que, a més de satisfer els consumidors catalans, siguin competitius per a una audiència global. El talent i el capital humà hi són, de sobres. I amb això ja hi tenim molt de guanyat.

Toni Soler, 3.10.2021