diumenge, 30 d’octubre del 2016

pd 852

EL PAÍS, 22 de maig del 2002
SOCIALDEMOCRÀCIA SENSE CLASSE TREBALLADORA (i 2)
Vicenç Navarro
... la derrota de les esquerres s'ha degut primordialment a l'augment de l'abstenció de la classe treballadora, cosa encara més accentuada a Catalunya a les eleccions autonòmiques, que, fins fa poc, s'han centrat en temes d'identitat, allunyats dels enormes problemes de la quotidianitat de la classe treballadora i classes populars.
Aquest distanciament dels polítics socialdemòcrates de les seves bases treballadores és un caldo de cultiu per a missatges feixistes i racistes, apareixent un feixisme que agafa força per les polítiques d'immigració que divideixen la classe treballadora, per mitjà de missatges racistes que tenen èxit perquè es basen en la gran inseguretat dels treballadors no qualificats ... que veuen en l'immigrant un competidor pels seus llocs de treball...
... la defensa de la immigració per part de les esquerres utilitzant arguments per a justificar-la com per exemple que és necessària per falta de mà d'obra local (quan en realitat a Europa hi ha 16 milions de treballadors a l'atur) enfronta a amplis sectors d'aquesta classe treballadora. La desaparició del discurs de classes desarma a l'esquerra... l'alternativa al discurs racista és el discurs classista, proposant programes universals que uneixin els distints components de la classe treballadora i de la classe mitjana, enlloc de polítiques assistencials que beneficien només a immigrants i a les minories. És aquí on és important que les esquerres recuperin un compromís amb polítiques re-distributives de tipus universal...