dimarts, 3 de juny del 2014

pd 108

EL PUNT / Diumenge, 19 de febrer de 1995
L'EVANGELI DELS ATEUS (II)
Sebastià Benet

"Jesús no crida  a una nova religió, sinó a la vida ... ha passat el temps en què es podia dir tot als homes, amb paraules teològiques o pietoses; és a dir, ha passat el temps de la religió en general" (D. Bonhöffer)
...
...(de les esglésies) cal relativitzar la seva estructura de poder "espiritual", el seu dogmatisme, la imposició del seu codi moral, tot recordant-los constantment que la seva funció, segons Jesús, és servir tots els homes, sobretot els més pobres...
...
Seria un malbaratament irresponsable de la societat secular oblidar la referència a l'Evangeli per causa de la infidelitat de les esglésies cristianes...