dilluns, 27 de febrer del 2017

pd 951

DIARI de GIRONA diumenge, 20 d'agost del 2006
EL PRESSUPOST FAMILIAR EN ALIMENTACIÓ S'HA REDUÏT DEL 70% AL 20% DES DE 1830
Mercedes Zabaleta
La despesa en alimentació de les famílies espanyoles ha passat de representar gairebé un 70 per cent del pressupost al segle XIX a menys del 20 per cent en l'actualitat. En canvi, l'apartat "altres despeses" suposava 3,3%, davant del quasi 50 per cent en l'actualitat.
...
El 1830 la despesa en alimentació (69,4%), vestit i calçat (10,3%), habitatge (10,84%) i les despeses de casa (6,2%) deixaven un escàs 3,3% al capítol de despeses diverses.
Al primer terç del segle XX van començar a figurar nous tipus de béns de consum durador a les cistelles de les famílies, com màquines de cosir, de fotografiar, bicicletes, receptors de ràdio, telèfons i automòbils.
No obstant, el consum d'aliments va mantenir una participació d'un 60% fins els anys cinquanta...
...
Entre 1950 i 1960, el consum per càpita de carn i de paper es va duplicar i el de sucre i electricitat es va triplicar, alhora que va augmentar l'accés de béns de consum durador com telèfons, cotxes o equipaments de la llar (refrigerador, rentadores, aspiradors), però la societat de consum "estava per arribar"...
... a partir de 1980 les famílies es deixen en aliments un 30% del seu pressupost, tres punts menys del que es gasten en unes altres despeses.
L'any 1900 es van matricular tres vehicles a tot Espanya... A finals de la dècada dels seixanta, les xifres rondaven els 500.000 vehicles.