dissabte, 7 de maig del 2016

pd 729

TRIUNFO núm. 700 * 26 de junio de 1976
CARTA DE INTELECTUALES ESPAÑOLES, desde EE.UU.
Firmantes varios

En la nostra condició d'intel·lectuals espanyols o d'origen espanyol residents als Estats Units, conscients de la necessitat de trobar solucions al futur polític d'Espanya, considerem un deure fer públic el nostre suport a qualsevol esforç encaminat a la constitució d'una Espanya democràtics, lliure i responsable davant ella mateixa i el moón contemporani.
Entenem que per tal que aquest procés de democratització es verifiqui realment, s'ha d'establir sobre les següents bases fonamentals:
  1. Amnistia per als presos i exiliats polítics, derogació de la llei antiterrorista i abolició de la pena de mort.
  2. Restabliment de les llibertats democràtiques, incloent el lliure funcionament de tots els partits polítics.
  3. Instauració de la llibertat sindical i del dret de vaga.
  4. Reconeixement del dret d'autodeterminació als diferent pobles que componen l'Estat espanyol.
  5. Abolició de la censura, directa o indirecta.
  6. Restabliment del sufragi universal com a fonament de la legitimitat política.

Ho signen entre altres: Aranguren, J.L.; Guillen, Jorge; Maravall, Agustín; Mas Colell, Andreu; Rojas, Carlos; Sadaba, F.G.; Zunzunegui, J.