dimarts, 15 de juliol del 2014

pd 143

TRIUNFO núm. 787, 25 de febrer de 1978
ELECCIONS SINDICALS
Ignacio Fernandez de Castro (EDE)

...una part, sembla que important, de les bases treballadores reclamen una organització assembleària que identifica amb la democràcia directa i amb l'autonomia de la classe obrera...
...
...sabem que l'organització dels treballadors assalariats en l'etapa que s'inicia descansarà sobre el principi de la democràcia delegada, o democràcia formal, el mateix principi que informa la democràcia parlamentària, també anomenada burgesa.
...
Davant d'aquest tipus d'organització...se situa, com una nova alternativa diferent, l'organització assembleista que promou  el corrent "autonomista" de la classe obrera...
...
Sembla evident que en l'etapa actual el tipus d'organització que s'imposa - i aquesta és la primera i essencial  conclusió del procés electoral que s'està realitzant - és el de democràcia delegada i no el de democràcia directa que propugnen els autonomistes.
...
... a curt termini, i probablement també a mig termini, no serà la classe obrera qui crearà dificultats al capitalisme per tal que pugui sortir de la crisi, la seva col·laboració està assegurada pel pacte de la Moncloa.
...
La qüestió, en el fons, ja va quedar resolta en el moment en que tant el Partit Comunista com el Partit Socialista decidiren abandonar la postura de "ruptura" en front el règim i els seus reformadors, i acceptaren la reforma Suárez...