dijous, 2 de juliol del 2015

pd 451

?  ... 1975?
LA EDUCACION EN CHINA: Un sistema educativo diferente
José María Ezquerra

Creix la consciència que la neutralitat pura no existeix en cap camp de l'activitat humana. Sempre s'estudia per a alguna cosa, s'investiga amb la pretensió d'aconseguir determinats objectius que estan irremeiablement units a uns valors, es treballa sota l'orientació de tals o quals idees,...

... l'educació forma als homes que la ideologia política dominant vol formar...
El sistema educatiu xinès presenta característiques i novetats que el fan totalment diferent al dels altres paisos del món...

"Per a derrocar un poder polític sempre és necessari, abans que res, educar l'opinió pública i treballar-la en l'àmbit ideològic. I això serveix tant per a la classe revolucionària com per la contrarevolucionària" (Mao Tse Tung)

Educar pel socialisme...
Fer de tota la Xina una escola...
Portar la filosofia al poble. Popularitzar la filosofia...
Una educació no elitista, sinó de masses.
Una escola molt flexible.
En lloc d'un sistema educatiu molt especialitzat, una comunitat al servei de l'educació.