dimecres, 8 de juliol del 2015

pd 457

ORIFLAMA ? ... 1976?
PAULO FREIRE, UNA PEDAGOGIA PER A L'HOME OPRIMIT
Rosa Mª Serrano

La pedagogia de Freire és una pedagogia pensada, estructurada i integrada per alliberar l'home brasiler. Més encara, l'adult brasiler, l'analfabet adult brasiler...
... que no solament van aprendre a llegir, sinó també a analitzar el món i les seves relacions de manera crítica...
... només coneixent a fons la realitat la podem transformar...
... una pedagogia de la llibertat és, essencialment, una font de rebel·lió.

L'alfabetització, i per tant tota la tasca educativa, només serà autènticament humanista en la mesura que perdi la por a la llibertat, en la mesura que pugui despertar en l'educand un procés de recreació, de recerca i d'independència i, alhora, de solidaritat. És a dir, per a Freire alfabetitzar i conscienciar són sinònims...


Més enllà de la paraula espera sempre l'acció. És a la pràctica, a la realització concreta de les opcions, que l'home se sent lliure.