dimecres, 11 de novembre del 2015

pd 567

(Publicació del Departament d'Ensenyament ?) 1999 ?
EL GRAN PROBLEMA DE L'EDUCACIÓ A FINALS DE SEGLE ÉS LA CORESPONSABILITZACIÓ DELS AGENTS SOCIALS QUE HI ESTAN IMPLICATS”
Entrevista amb Cèsar Coll

... Els professors tenen raó quan es queixen del salt que hi ha entre l'ESO i el Batxillerat. Primer perquè se'ls demana tot i no tenen encara tots els recursos a l'abast. I després perquè, des de la seva perspectiva s'ha canviat el que s'espera d'ells. Abans se'ls demanava que el màxim nombre d'alumnes de COU superés les proves d'accés a la universitat. No importava si abans una bona part dels alumnes s'havien quedat pel camí. Ara se'ls demana que tots els alumnes arribin el més lluny dins de les seves possibilitats. El plantejament ha canviat. Ja no és amb vista a la universitat, com era abans. Se'ls ha canviat les regles del joc.
... Les administracions hem de fer veure a la gent que el docent està fent una feina molt important i difícil d'adaptació que s'ha de valorar. El problema és que el govern central està contra la reforma i està creant un estat d'opinió que pensa que la reforma no funciona.
... el problema no és obrir l'escola a la societat, sinó que la societat es vulgui implicar en l'escola. I la tendència, en canvi, és a arraconar-la, a cantonalitzar-la... si l'escola s'inserís en la dinàmica social podria ser un centre viu i creador de cultura, i no només reproductor de cultura...