dilluns, 5 d’octubre del 2015

pd 533

AVUI, 24 de setembre del 1993
¿L'ESCOLA POT ARREGLAR-HO TOT? (i 2)
Agustí Alcoberro

...
En el terreny dels valors sembla com si els adults volguéssim descarregar tota la nostra mala consciència en la institució escolar. Una societat visiblement agressiva i violenta pretén que l'escola eduqui per a la pau. Una civilització fortament colpejada per l'egoisme i la intolerància pretén inculcar , a través de l'ensenyament, la solidaritat i la convivència. Un món on cada cop són més vius la indolència i l'hedonisme vol desvetllar el sentit de l'esforç i del sacrifici personal mitjançant l'educació. En definitiva, demanem que l'escola sigui una mena d'illa - o d'oasi -, destinada a desmentir allò que els infants perceben quotidianament només en prémer el botó del televisor.
...
Decididament, cal dir ben fort que l'educació no és només tasca dels mestres. Que els plans d'estudi, per ells mateixos, no poden fer miracles. Que l'escola no pot resoldre tots els problemes que té plantejats la societat. Cal retornar la confiança als ensenyants i la dignitat a l'ensenyament. Perquè només així l'escola podrà continuar complint la funció - preciosa, irreemplaçable - per a la qual va néixer.