dimarts, 24 de març del 2015

pd 355

EL PUNT/ Divendres, 17 de desembre de 1993
EL MILLOR REGAL: EL TEMPS (1)
David Pujol i Fabrellas

Ara que ve Nadal, a pares i a mares se'ls gira la feina de voltar per comprar joguines...
No cal comprar joguines als nens, en excés. És bo desacostumar els infants de valorar els regals només per la quantitat que en reben...
Una joguina s'ha de poder muntar i desmuntar, vestir i desvestir, trencar i enganxar...
Sospiteu, d'entrada, de totes les joguines que s'autoqualifiquen d'"educatives". Molt sovint, sota l'adjectiu "pedagògic", s'hi amaguen joguines avorridíssimes...
Jo no soc partidari de comprar joguines bèl·liques als nens, però crec que hem de desmitificar la suposada relació entre jugar a guerres de petits i fer la guerra de grans. De menut em vaig cansar de disparar amb un pal i això no em priva ara de ser pacifista.