dijous, 12 de juny del 2014

pd 117

EL CIERVO 289-290, agost 1976
ELEGIA TEOLÒGICA A RUDOLF BULTMANN 
J.M. Rovira Belloso (en motiu de la seva mort als 91 anys)

Crec que el nus de la seva concepció crítica és el següent: "l'Antic i el Nou Testament tenen una imatge mítica del món, mentre que nosaltres la tenim científica" ... per tant cal desmitificar el missatge de l'Antic i del Nou Testament per tal que pugui ser entès per l'home de cultura científica...
...
"Déu no és com un home (Osees 11,9); Déu no intervé com un home, ni com una causa segona, ni com un Deus ex machina que provoca finals feliços...
...
L'Antic Testament prefereix parlar en imatges que "fer teologia", mentre que el Nou només coneix una teologia, millor dit, una saviesa legítima: el coneixement de Crist crucificat i viu, imatge adequada del Déu transcendent!
...
És veritat que la Resurrecció "no pot ser" aquell moment màgic pel qual Jesús obre la porta del sepulcre i surt tranquil·lament com si fos un de nosaltres que surt de la presó. Però tampoc "és" una simple crida a l'interior de l'home. La Resurrecció és Crist viu en la vida de Déu, el Pare. És la continuació d'aquella identitat humana que anomenem Jesús de Natzaret. D'una altra manera la seva paraula predicada no seria aquella paraula única que converteix i sana l'arrel de l'home.