dimarts, 5 de juny del 2018

pd 1281

Arrels religioses de l'espiritualitat laica (1)
"En un cert sentit, i contradient el desig de la gran majoria del clergat, l’espiritualitat més autèntica s’ha auto-expulsat dels temples i dels rituals catòlics...  Alguns teòlegs asseguren que la lògica del concili engegat per Joan XXIII tenia una inevitable deriva laïcista."
Albert Pla Nualart