dilluns, 28 de novembre del 2016

pd 871

​MERIDIANO DOS MIL EPOCA II núm. 13 - 1976?​
LA "CARTA" DE LA U.S.O.
​Josep M. de la Hoz i Francisco Giménez

La USO (Unió Sindical Obrera) neix entre l'any 1959-60. Llurs iniciadors són treballadors protagonistes de les grans lluites de la mineria asturiana i de la metal·lúrgia d'Euskadi. El moment històric en que apareix la USO i la seva "carta" es caracteritza per un buit organitzatiu i ideològic del moviment obrer com a conseqüència de la guerra civil: els nous sindicalistes havien de començar a reconstruir les bases organitzatives i ideològiques del nou moviment obrer a partir pràcticament de zero, en trobar-se desvinculats de tota la rica experiència de els organitzacions obreres de masses anteriors a la guerra, que ara es trobaven arraconades a l'exili, esperant el final del règim, aïllades de la nova realitat econòmica i obrera que hi havia a l'interior i per tant, incapaces d'orientar i impulsar els nous lluitadors que anaven sorgint. A més cal afegir les escasses fonts de formació ideològica que en aquells moments eren a l'abast dels treballadors.
La "carta" és substancialment un conjunt de principis que serviren per aglutinar a molts lluitadors. Aquests principis eren:
  • el rebuig i la incompatibilitat amb el sistema capitalista
  • l'afirmació d'un socialisme democràtic, basat en l'autogestió i la propietat social dels mitjans de producció i de canvi
  • la planificació econòmica descentralitzada, com a meta
  • el paper polític que ha d'exercir el sindicalisme
  • l'afirmació d'un sindicat de masses i revolucionari "que no ens proporcioni només un major confort de vida"
  • la voluntat d'unitat com a objectiu històric indefugible del moviment obrer, que es concretava en la creació de la gran Centra Sindical Democràtica de Treballadors...