diumenge, 25 d’octubre del 2015

pd 552

EL PAÍS, diumenge 10 d'octubre de 1999
UN ENSENYAMENT MENYS PÚBLIC
Francesc Arroyo

...
L'esquerra denuncia que, a l'empara de la reforma, es fomenta la degradació dels centres públics, obligats a acollir l'alumnat conflictiu que no volen els centres privats, i sense mitjans per prestar-los l'atenció que aquests alumnes requereixen.