dimarts, 16 de juny del 2015

pd 435

DESTINO, 12 d'abril de 1975
LA SUBVERSIÓN PARALELA (2.1)
Armando Segura

La història d'Europa des del segle XI és la història de la crisi del principi d'autoritat. La revolució proletària és només l'última etapa d'aquesta història que ha tingut coma motor la introducció del diner a Occident. El diner - ramera universal, segons Marx - i el comerç, la seva alcavota, són els màxim responsables de totes les crisis de tots els principis d'autoritat existents...

Totes les revolucions neixen de la contradicció entre la consciència moral de que tots els homes som iguals i la consciència real de que tots els homes som diferents. La revolució neix com a reacció en front d'un poder absolut que concentra en sí mateix totes les funcions i cau a plom sobre les minses resistències dels homes que descobreixen la seva força en la solidaritat.
Analitzem els poders que, fins fa ben poc, estaven concentrats en el mestre, poders que són tants que han provocat l'actual reacció igualitària...

El mestre-pare
El mestre-capellà
El mestre-capatàs
El mestre-policia
El mestre-jutge
El mestre-investigador-poeta
El mestre-ensenyant
(Arquetipus de mestres dels que parlarem en els propers "papers")