dilluns, 11 d’abril del 2016

pd 704

TRIUNFO núm. 728 del 8 de gener de 1977
DEFENSA DE LA PALABRA (5)
Eduardo Galeano

En aquestes terres de joves, joves que es multipliquen sense parar i que no troben feina,... els mètodes d'alienació cultural, màquines de dopar i de castrar, cobren una importància cada cop més gran. Les fórmules d'esterilització de les consciències s'assagen amb més èxit que els plans de control de natalitat.
La millor manera de colonitzar una consciència consisteix en suprimir-la... 
... Juntament amb els símbols, acolorits i simpàtics, s'ofereixen passatges als llimbs als joves que volen fugir de l'infern. S'invita a les noves generacions a abandonar la Història, que fa mal, per a viatjar al Nirvana...