dijous, 3 de novembre del 2016

pd 855

ARA, 10 de maig del 2011
ELS RISCOS DE JUGAR AMB FOC
Editorial

D'entrada una evidència: hi ha una problemàtica associada a la immigració. Seria miraculós que l'absorció de més d'un milió de persones en una dècada s'hagués produït sense cap tensió en el nostre estat del benestar. Existeixen focus en què la convivència és complexa, no cal dir-ho, però també és cert que molts sectors econòmics i la mateixa seguretat social s'han beneficiat de l'arribada de mà d'obra forana. El problema es planteja quan, per interessos purament electorals, un partit atia la por al nouvingut, vincula col·lectius sencers amb la delinqüència o promet il·lusòries expulsions massives com a recepta fàcil per acabar amb el crim. El PP de Catalunya, en el seu intent de fer-se un lloc en el món municipal amb un missatge de caire xenòfob, juga amb foc i posa en perill una convivència que no és producte de l'atzar sinó de l'esforç de molts.