dijous, 5 de febrer del 2015

pd 311

EL PUNT DIARI ? - Dimecres, 26 d'octubre de 1983
LA FUNCIÓ PEDAGÒGICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL NEN
Remei Llopis Pasqual i Juli Silva Cosin

Tots veiem la necessitat de l'educació física en el nen. Els metges... Els higienistes... Els pedagogs... Els clubs esportius... 
...
Amb l'educació física del nen es pretén obtenir: 
- una consciència i un coneixement perfectes del propi cos...
- una estructuració espai-temporal correcta...
- una bona coordinació motriu...
No hem d'oblidar tampoc un altre aspecte important: Que l'educació física millora el rendiment intel·lectual i facilita la integració del nen en el grup i el prepara per a la vida d'adult, ja es tracti de la feina com de les distraccions.