diumenge, 15 de febrer del 2015

pd 320

PUNT DIARI, Dijous 3 de desembre de 1987
MESTRES ANGOIXATS
David Pujol

Un grup d'ensenyants van manifestar a Peralada que volen una solució àgil, ràpida i justa al problema de la seva responsabilitat civil i creuen que, malgrat la bona disposició del Departament d'Ensenyament, el tema no s'acaba de resoldre.
... El personal docent defensa la via administrativa per resoldre demandes d'indemnització en els casos d'accidents fortuïts.
"Perquè el ciutadans puguin fer ús del dret a rebre indemnitzacions i perquè els ensenyants no ens trobem immersos en processos judicials per aquests afers, cal que l'administració posi fi urgentment al problema de la responsabilitat dels professors".
...
"La via que s'utilitza normalment és considerar que algun mestre ha fet alguna imprudència. Aleshores s'interposa un judici penal per exigir, a través de la condemna del mestre, la indemnització que correspongui: aquest és tristament el camí més senzill". 
... (Joan Corney) "la situació en què ens trobem en aquests moments els ensenyants és angoixant, perquè tots som conscients que en la tasca escolar hi ha moltes possibilitats que es produeixi un accident" 
... "no es tracta d'obtenir cap privilegi per part de ningú... el que no trobem bé és que per aquesta manca de legislació en aquest sentit, es deixin de fer activitats extraescolars o no-obligatòries, cosa que suposaria un important retrocés en l'ensenyament"...