dimarts, 10 de novembre del 2015

pd 566

DIARI DE GIRONA diumenge, 10 de maig de 1998
VIOLÈNCIA A LES AULES?
Dúnia Colomer

L'allargament del període d'escolarització obligatòria, els canvis socials i la pèrdua d'autoritat dels pares són alguns dels factors que, segons els experts, expliquen l'augment de l'agressivitat entre els alumnes més joves que arriben als instituts.

Arriben als instituts joves entre 14 i 16 anys obligats per llei a seguir estudiant tot i que les seves vocacions estan lluny dels llibres. I les respostes són diverses. Les més suaus, apatia i desinterès; en el pitjor dels casos s'opta per la rebel·lia que acaba comportant actituds agressives i violentes que es canalitzen contra els mateixos companys i sobretot contra els professors perquè ells són qui representen l'autoritat. La reforma ha contemplat molt la diversitat en els interessos de la gent, però no ha tingut en compte que hi ha gent que no té interessos i que voldria treballar...
...
Cal parlar també de tota la gent que es queda aturada en aquest camí (de conductes agressives) , que no va més enllà gràcies als recursos de què disposem i també dels nanos que se'n surten, que van estudiant i són bons alumnes tot i compartir l'aula amb alumnes conflictius. I, tan important com això, és valorar el treball que cada dia fan els professionals de l'ensenyament  i gràcies al qual no hi ha més violència tot i que la societat no ho sap valorar.