dijous, 17 de maig del 2018

pd 1267

"A l'autor d'El Capital devem el fet d'haver descobert la relació entre economia i política. Per tant, que l'economia ha d'estar dirigida des de la política... Seva és també la idea que a la fàbrica hi ha alguna cosa més que el capital de l'amo; hi ha la feina dels obrers i la confiança dels compradors..."
Reyes Mate