dijous, 7 d’agost del 2014

pd 159

? AVUI?, ...... 1995?
EL SIGNIFICAT DE CLASSE EN SINDICATS D'ENSENYAMENT (i 2)
Jesús Salgado Álvarez

...(continuació)

...
L'escola pública ha de procurar la compensació de les desigualtats socials (la privada no té aquest objectiu) obrint un espai, almenys un, en el qual la igualtat d'oportunitats sigui un fet. A les aules, els adolescents, no només aprenen continguts de matemàtiques, socials o llengües, també aprenen a conviure, intueixen altres realitats socials a través dels seus companys, comparteixen un espai comú; a dins l'institut tots són iguals i tots tenen l'oportunitat d'aprendre el mateix. Si fem els grups per nivells, empobrirem els instituts i reproduirem a dins la divisió de fora, enfortint-la més.
...
la comparació pública-privada no té gaire sentit ja que l'escola pública és universal, per a tothom, i per això no té, ni ha de tenir, els mateixos objectius que la privada. La privada no és el model a seguir. Dels centres que tenen titularitat privada i es nodreixen de fons públics (concertats), lamentem la seva existència i desitgem que sigui proper el moment en què deixin d'existir  com a tal i passin a integrar-se a la xarxa pública...