dijous, 7 de maig del 2015

pd 396

EL PERIÓDICO dissabte 21 d'octubre del 2006
EL ROBATORI DELS IDEALS PEDAGÒGICS (i 3)
Fabricio Caivano

... 
(continuació...)
 
Sobre aquest àcid adob moral (llegir pd 395), la convivència escolar, en aquests moment amb problemes nous i imprevistos, es corroeix i augmenten les conductes reprovables. Sense autoritat ni sancions no és educable qui no vol aprendre... No hi ha solucions simples o màgiques. Els conservadors opten per la nostàlgia: la recuperació d'un passat familiar i educatiu idealitzat. Els progressistes estan desconcertats. No es pot tornar enrere, però és molt difícil afrontar el futur. Es fa necessari que el professorat més conscienciat, desgastat pel malestar, reflexioni al voltant de les raons globals de la crisi de la secundària...
 
En resum, que la secundària faci avui la seva pròpia renovació pedagògica. Quan la societat canvia tan profundament i radical, els ideals educatius envelleixen ràpidament, plantegen noves dificultats a l'aquí i ara i es fan gairebé inaplicables davant les imprevistes noves realitats.