dilluns, 13 d’abril del 2015

pd 374

EL  PUNT / Divendres, 23 de juny de 1995
LLEGIR DE VIVA VEU
Josep Vicente

... la diferència entre la lectura silent i la lectura "en la veu", entre el només visualitzar les paraules i el "sentir-les" en la veu pròpia o oir-les d'una veu altra que la d'un mateix...
...
En una classe de llenguatge per a adults, s'intenta fer lectura oral com un exercici tant de verbalitzar com d'escoltar. Es constata que la gent, en general, llegim molt malament (potser no escoltem millor).
... L'hàbit oral de contar - rondalles, llegendes - és l'origen i la causa d'una tradició literària. La paraula com a so, precedint la paraula com a signe.
...
... En la presència callada de milers de llibres que habiten la casa, ... dos éssers humans, que el fet de ser mare i fill ennobleix, practiquen amb recíproca tendresa d'alt exercici de llegir de viva veu i d'escoltar.
... En la idea, el so, el signe, la paraula i el silenci hi ha una relació màgica, inefable, definitivament humana.