dilluns, 25 d’abril del 2016

pd 718

TRIUNFO núm. 741 de 9 d'abril de 1977
NEGOCIOS LIBRES, GENTE PRESA (1)
Eduardo Galeano

... 
Orlando Letelier  va escriure a "The Nation" que l'economia no és neutral i els tècnics tampoc. Dues setmanes després, Letelier va volar fet trossos en un carrer de Washington.
...
Llibertat d'inversions, llibertat de preus, llibertat de canvi: com més lliures són els negocis, més presonera està la gent...
...
Per restringir el consum i estimular les exportacions, és precís destruir el moviment obrer. Aliment dels rics, verí dels pobres: el desenvolupament "cap enfora" no requereix d'un mercat intern en expansió. Requereix mà d'obra barata i un exèrcit d'aturats...
Això que els militars en diuen "seguretat nacional", ¿no serà pas la seguretat de les inversions?.
Els deutes es paguen amb més deutes, espiral sense fi, i qui presta, mana. El "vist-i-plau" del FMI implica crim i pobresa, el que els tècnics en diuen "alt cost social": caiguda dels salaris reals, acomiadaments de funcionaris públics, restricció del crèdit, eliminació dels subsidis... allò que els tècnics en diuen "el lliure joc de l'oferta i la demanda".