dimarts, 3 d’abril del 2018

pd 1241

"... els conservadors han après a parlar, a mentir, a capgirar les coses d'una manera que els liberals i els progressistes mai han sigut capaços de fer."
Joan Baez