divendres, 30 de desembre del 2016

pd 897

​EL PU​NT / Dissabte, 25 de desembre de 1993
UN NADAL "DESNADALITZAT" 
Salvador Cardús i Ros

A Birmingham, l'Ajuntament ha decidit celebrar les festes de Nadal eliminant-ne tots els referents cristians, per no ofendre les comunitats locals de minories ètniques no cristianes. Més ben dit, i tal com informava la premsa, Nadal no haurà existit oficialment en aquella ciutat...
...
Ni a Birmingham ni enlloc no es pot aconseguir una integració cultural a partir del no-res...
... ¿Quina societat serà més integradora per a un nouvingut:  la que conserva uns trets diferencials propis més ben definits, o la que apareix més desdibuixada?... Festes i llengua potser són els preus més barats que una societat pot posar per a la integració col·lectiva dels seus ciutadans.
Els Estats Units no són precisament un model d'integració interètnica, sinó de capacitat de sobreviure - malament - amb ghettos que reintrodueixen fronteres en el sentit més físic de la paraula en el mateix espai urbà...
També es podrien haver escrit aquestes reflexions sense parlar ni de Nadal ni de Birmingham, sinó de com alguns s'imaginen que es podrien resoldre els problemes de la immigració a Catalunya.